logo

Bekijk alle vacatures

Freelance Afdelingsmanager Servicedesk Logistiek

Utrecht, Utrecht
Omschrijving
 
Het Team SD Logistiek, bestaande uit ongeveer 20 medewerkers, opereert binnen de bredere context van de afdeling ICT Logistiek. De afdeling streeft ernaar om de logistieke ambities  op het gebied van automatisering en digitalisering te realiseren. Daartoe neemt het team de leiding in de ontwikkeling van het logistieke ICT-domein, in nauwe samenwerking met zowel interne als externe zakelijke partners. De focus ligt op het verstrekken van hoogwaardig advies, waarbij een balans wordt gezocht tussen de behoeften van de bedrijfsvoering, het perspectief van Life Cycle Management (onderhoud) en de architectuurvisie. De hoofddrijfveer hierbij is het genereren van zakelijke waarde voor opdrachtgever. De specifieke rol van Team SD Logistiek is het beheer van logistieke applicaties binnen een 24/7 context (gericht op tweedelijns functieherstel).
Als manager van de afdeling draag je er zorg voor dat de systemen t.b.v. de logistiek, 24/7 operationeel zijn en zorg je ervoor dat de medewerkers in staat zijn die taak uit te voeren. 

Functie:
Het managen van de afdeling, waaronder het begeleiden van een DevOps transformatie. Deze transformatie dient in de komende anderhalf jaar te worden vormgegeven en afgerond. 

Verantwoordelijkheden
•    De regierol inzake de DevOps transformatie van het team
•    De 24/7 beschikbaarheid van de logistieke applicaties met het team
•    Het samen met de zogeheten IT Partners zorgen voor een tweede en derde lijn ondersteuning op alle logistieke applicaties.
•    Afstemmen en zorgdragen dat de eerste lijn ondersteuning goed aangesloten blijft bij de DevOps transformatie en de gevolgen daarvan.

Resultaat
•    Een team dat in staat is om na de volledige implementatie van DevOps, de applicaties te beheren. Een tweede lijns-consignatiedienst inbegrepen. 
•    Het binnen anderhalf jaar transformeren naar DevOps waarbij de taken van het team richting de toekomst zijn belegd in de verschillende ontwikkelafdelingen. 
 
Functiecriteria
•    Leiderschap: Het vermogen om een team te leiden, te motiveren en te inspireren is van vitaal belang. De manager moet in staat zijn om teamleden te begeleiden in de overgang naar een DevOps-cultuur.

•    Communicatievaardigheden: Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zijn vereist om effectief te communiceren met zowel het team als de belanghebbenden op hoger managementniveau.

•    Probleemoplossend vermogen: De capaciteit om snel en effectief problemen op te lossen, storingen te verhelpen en strategieën te ontwikkelen om de operationele efficiëntie te verbeteren, is cruciaal.

•    Samenwerking: De manager moet in staat zijn om samen te werken met ontwikkelteams, operationele teams en andere belanghebbenden om een naadloze transformatie naar DevOps te bewerkstelligen. 

•    Verandermanagement: Het vermogen om een soepele overgang naar een DevOps-cultuur te leiden, rekening houdend met de weerstand tegen verandering die zich binnen het team kan voordoen.


 

Deel deze vacature

Powered by