logo

Bekijk alle vacatures

Implementatiemanager

Den Haag, Zuid-Holland
Omschrijving
De ILT houdt toezicht op het taxivervoer. Doel hiervan is bij te dragen aan veilig taxivervoer en eerlijke concurrentie in de taximarkt. De ILT richt zich voor een belangrijk deel op de naleving van de arbeids- en rusttijden. Dit gebeurt momenteel op basis van gegevens die worden geregistreerd door de Boordcomputer Taxi (BCT). Die moet in elk taxivoertuig zijn geplaatst. Het verkrijgen en verwerken van die gegevens kan en moet echter beter. En dat is de opdracht waar het programma Realisatie Variant BCT voor staat. In dit programma wordt gewerkt aan alles wat nodig is om de gegevens over arbeids- en rusttijden (A&R-gegevens) straks online te ontvangen en verder te verwerken. Denk hierbij aan het aanpassen van werkprocessen en het inrichten van een centrale database en de technische verbindingen (interfaces) die nodig zijn voor de gegevensuitwisseling met de taxichauffeurs en -ondernemers, de registers van Kiwa, RDW en KVK en met de BCT Toezichttool. Voor de nieuwe werkwijze is het ook nodig dat het ministerie aanpassingen doet in de wet. Het programma wil daarnaast ICT-dienstverleners stimuleren om producten en diensten te ontwikkelen, die taxichauffeurs en -ondernemers ondersteunen bij het registreren en online aanleveren van A&R-gegevens. Het is de bedoeling dat met de nieuwe keteninformatievoorziening ('systeem') de inspecteurs minder tijd kwijt zijn met het verkrijgen van A&R-gegevens. Zo kunnen ze zich meer richten op het analyseren van gegevens en risico gestuurd optreden.

De implementatiemanager legt aan de deelprojectleider IV en ICT verantwoording af over de voortgang van de diverse resultaatgebieden, waarbij de hij/zij tevens fungeert als liaison tussen het IV en ICT deelproject en de beheerorganisatie ILT. De tweede verantwoordelijkheid van de implementatiemanager is om in de rol van business consultant als liaison te fungeren tussen de ICT-dienstverleners van de taxiondernemingen en het project met als doel om de aansluitplanning te managen.

Tijdens de implementatie fase van het project dienen resultaten neergezet te worden voor de aansluiting op het RVB door de ICT-dienstverleners van taxiondernemers en de taxiondernemers. In de rol van implementatiemanager RVB zet hij/zij in de eerste periode het relatiemanagement op door middel van inventarisaties bij de ICT dienstverleners van taxiondernemers, taxiondernemers en de organisaties die de belangen van taxichauffeurs behartigen, dat dient ter voorbereiding op- en het realiseren van het aansluitproces. Hiervoor dient de informatiebehoefte van alle ICT-dienstverleners van de taxiondernemingen geïnventariseerd en geanalyseerd te worden zodat er volledige informatieverstrekking naar de taxiondernemingen kan plaatsvinden. Hierdoor worden de taxiondernemingen en hun ICT-dienstverlener in staat gesteld een goed doordacht plan van aanpak te realiseren voor de aansluiting van hun informatiesystemen op het RVB.

Om tot een betrouwbare integrale aansluitplanning van alle ICT-dienstverleners van de taxiondernemingen te komen stemt de implementatiemanager deze plannen van aanpak af met de verschillende onderdelen binnen het programma RVB, waaronder:
 • ICT ontwikkelteam
 • Beheersorganisatie ILT
 • De andere projectmedewerkers RVB
Je dient de volgende taken uit te voeren:
 • Bouwt en onderhoudt de relatie met de ICT-dienstverleners van taxiondernemingen, taxiondernemingen zelf en organisaties die de belangen van taxichauffeurs behartigen
 • Inventariseert en analyseert bij de ICT-dienstverleners van de taxiondernemingen de informatiebehoefte die zij hebben om hun informatiesysteem op het RVB te kunnen aansluiten en koppelt deze terug aan het project
 • Zorgt voor een effectieve afstemming binnen het project met betrekking tot de implementatie
 • Stelt een betrouwbare integrale aansluitplan en -planning op en realiseert en beheert deze
 • Stelt voortgangsinformatie op om proactief te kunnen sturen op de aansluitplanning
 • Bewaakt de gemaakte procesafspraken
 • Organiseert de noodzakelijke ondersteuning bij de ICT-dienstverleners van de taxiondernemingen, in de vorm van business consultancy advies
Functiecriteria
 • HBO werk- en denkniveau, Technische bedrijfskunde, Informatiekunde, Business & IT op HBO of WO niveau (dit moet blijken uit het CV)
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in complexe projecten of programma's met een informatietechnologie component in de functie van relatie / accountmanager (dit moet blijken uit het CV)
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als in complexe projecten of programma's met een informatietechnologie component in de functie van ICT-Consultant (dit moet blijken uit het CV)
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in projecten of programma’s die betrekking hadden op informatiesystemen die tussen verschillende organisaties gekoppeld moesten worden of in het geval deze al gekoppeld waren er wijzigingen op uitgevoerd diende te worden (dit moet blijken uit het CV)
Functiewensen
 • Meerdere jaren werkervaring met het ontwikkelen en testen van software
 • Meerdere jaren werkervaring met het interpreteren van (technische) wet- en regelgeving
 • Meerdere jaren werkervaring met gelijke complexe projecten of programma’s bij- of voor de overheid Werkervaring binnen het werkveld van een inspectiedienst is een pré
 • Werkervaring bij de overheid met programma's en/of projecten waarbij een samenwerking met private partijen een onderdeel was is een pré
 • Je kunt je goed inleven in de chauffeurs, taxiondernemingen en ICT-dienstverleners
Inzetgegevens
 • Duur van de opdracht is 01-02-2023 tot en met 31-01-2024 met optie op verlenging
 • Inzet is 36 uur per week
 • Locatie is Den Haag met extra standplaats in Utrecht
 • Tarief is marktconform
 
Voor reactie en/of vragen over deze opdracht, neem contact op met:
Lee-Yee Cheung | lee.yee.cheung@sltn.nl | 06-49388378

Meer vacatures

Integratie Tester
Test coördinator
Ketenbeheerder

Deel deze vacature

Powered by