logo

Bekijk alle vacatures

Migratie adviseur Verkeers Management

Delft, Zuid Holland
Omschrijving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft in het kader van het Beter Benutten programma het Innovatie Partnership Talking Traffic opgericht. In dit partnership werken publieke en private partijen samen aan de overeengekomen doelen: betere veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de economische kerngebieden in de deelnemende Beter Benutten regio’s.

Voor het partnership is de wegbeheerder die de Verkeersmanagement- en verkeersinformatietaken uitvoert de leverancier van de beoogde data. Rijkswaterstaat voert hiervoor verschillende opdrachten en taken uit. In het licht van de kerntaken en vanwege het nadrukkelijke IV-component is besloten om de verantwoordelijkheid voor het programma RWS Talking Traffic bij Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS CIV) te beleggen.

Het programma is de paraplu waarin alle Rijkswaterstaat activiteiten ten behoeve van Talking Traffic bij elkaar komen.
Het programma zal zorgen voor een beheerste uitvoering van de activiteiten en rapporteren over de voortgang aan de opdrachtgever.

Werkgebied
Eén van de opdrachten betreft om in samenwerking met regionale wegbeheerders (provincies en gemeente) en markt partijen (service providers) te komen tot de invulling van technische vraagstukken op het vlak van uniformeren, digitaliseren en ontsluiten van geselecteerde verkeersmaatregelen uit de verkeersmanagement regelaanpak en de realisatie van virtuele drips (Dynamisch Route-informatiepaneel).
Begin 2019 is gestart met de voorbereiding van de realisatie met als doel om in 2019 de landelijke migratie uit te voeren.

We zijn op zoek naar een Migratie adviseur VerkeersManagement-Informatie Voor RouteAdvies (VM-IVRA) voor de ontwikkeling en realisatie van de migratie van processen en systemen op gebied van verkeersmaatregelen met de regelaanpak als basis binnen het Rijkswaterstaat (RWS)-domein Verkeersmanagement en specifiek voor het project RWS VM-IVRA binnen het programma RWS Talking Traffic.
Als onderdeel van de opdracht dient intensief te worden samengewerkt met werkgroepen vanuit RWS, provincies en gemeentes en het VM-IVRA project.

Het VM-IVRA is een organisatorisch en technisch complex project met een veiligheid kritische component.
 • De inhoudelijke migratie adviseur geeft advies en maakt onderdeel uit van teams en schakelt met diverse belanghebbenden waaronder de betrokken wegbeheerder en marktpartijen.
 • Daarbij houdt hij/zij zoveel mogelijk rekening met de (veranderende) omgeving en wensen van de opdrachtgever. 
 • De migratie adviseur legt verantwoording af aan de projectmanager VM-IVRA. 
 • Hij ondersteunt het implementatie proces door het realiseren en begeleiden van oplossingen voor de technische vraagstukken.
Functiecriteria
 • Werk- en denkniveau HBO+
 • Aantoonbaar 6+ jaar ervaring met projectmanagementmethoden en -technieken, zoals Prince 2 (Practitioner gecertificeerd), IPMA C en/of Agile/Scrum.C72
 • Ervaring met Risicomanagement, Kwaliteitsmanagement, Cobit, BiSL, ASL en ITIL
 • 4 jaar ervaring met het adviseren en begeleiden van de oplossingen voor technische vraagstukken binnen het domein verkeersmanagement
 • 4 jaar relevante ervaring in een complexe (overheids) organisatie en kennis van en inzicht en de positie van informatie voorziening (IV) daarin
 • 4 jaar relevante kennis van verkeersmanagement informatie systemen en regelscenario’s
 • 4 jaar ervaring met procesmanagement en ontwikkeling en beheer van verkeersdata bestanden en IT – systemen
Functiewensen
Meest essentiële competenties
 • Plannen en organiseren -
 • Organisatie sensitief
Resultaatgerichtheid
 • Klantgericht
 • Innovatief handelen

Bart Oudega
Resource Management

06-15894482

Meer vacatures

Projectmanager ICT Dienstverlening
Solution Architect

Deel deze vacature

Powered by