logo

Bekijk alle vacatures

Service Manager

Den Haag, Zuid Holland
Omschrijving

Nederland digitaliseert; burgers en bedrijven kunnen online steeds vaker 24x7 terecht bij publieke organisaties. Logius zorgt ervoor dat digitale dienstverlening voor publieke dienstverleners beschikbaar is en helpt hen deze zo in te richten dat burgers en bedrijven betrouwbaar en eenvoudig zaken kunnen regelen.

Logius verbindt publieke en private organisaties door wensen en eisen om te zetten in betrouwbare oplossingen. Om dit te bereiken wordt het gesprek gevoerd met eindgebruikers, klanten en opdrachtgevers. Samen zorgen wij voor een digitale overheid die werkt voor iedereen. De wensen en eisen van mensen en organisaties veranderen voortdurend, ook ten aanzien van de digitale overheid. Daarom wil Logius diensten ontwikkelen met oog voor de eindgebruiker (burgers en bedrijven) en deze aanbieden op een manier die past bij het tempo van een samenleving die nooit stilstaat.

Dit doet Logius door:
- Regie te voeren op de samenhang binnen de generieke digitale infrastructuur en besluitvorming   daarover, met oog voor de eindgebruikers.
- Alle publieke organisaties te ondersteunen bij het maken van een heldere afweging over hoe   middelen het best ingezet kunnen worden.
- Het leveren van standaard oplossingen voor de digitale overheid en het bundelen van kennis en   expertise op dit gebied voor efficiënte dienstverlening.

Publieke organisaties kunnen zich zo maximaal richten op hun kerntaken.

Je bent als Service Manager voor 1 of meerdere Agile/DevOps teams mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening van de producten en diensten bij Logius. Tevens ben je samen met de Product Owner het aanspreekpunt voor afnemers en leveranciers van de dienstverleningsketen.
Je behartigt de belangen van de Logius dienstverlening en overziet het grote geheel met de onderstaande uitgangspunten.

Als Service Manager zorg je voor een juiste uitvoering van:
Kwaliteit kenmerken en continue service verbetering:
 • Bewaking van kwaliteit kenmerken en non-functional requirements zoals Beschikbaarheid, Onderhoudbaarheid, Performance, Betrouwbaarheid, Schaalbaarheid, Security, Privacy etc.;
 • Monitoring van de werking van ondersteunde ITIL practices, en het initiëren van verbeteringen.
Contractueel afgesproken werkzaamheden:
 • Voortgangsbewaking, kwaliteitsborging, en prioritering voor de levering van diensten volgens de afspraken in SLA’s en DAP’s met afnemers en leveranciers (intern/extern);
 • Overeenkomen van SLA’s en DAP’s met leveranciers en afnemers binnen de keten en het actualiseren hiervan;
 • Operationele/tactische aansturing van de leveranciers in nauwe samenwerking met de contract manager;
 • Bewaken en evalueren van de dienstverlening prestaties. Hiervoor worden leverancier rapportages beoordeeld, en Logius rapportages opgesteld en besproken met de afnemers. Daarnaast worden verbetervoorstellen geïnitieerd en gecoördineerd richting leveranciers
Financiële werkzaamheden:
 • Het bewaken van budgetten en uitgaven van de Out of Pocket kosten;
 • Input leveren voor de periodieke financiële rapportages ter verantwoording voor de uitgaven van de Out of Pocket kosten in afstemming met de budgetverantwoordelijke;
 • Input leveren bij het opstellen van jaarplannen en jaarlijkse budgetten in samenspraak met de budgetverantwoordelijke.
Compliance & IB-werkzaamheden:
 • Het inzichtelijk krijgen en beheersen van operationele- en IB-risico’s en de bewaking van benodigde maatregelen;
 • Het (laten) uitvoeren van risicoanalyses;
 • Het begeleiden van security testen
Functiecriteria
 • Professional ITSM Alignment of IT and the Business (ISO 2000); ITIL Service Design; ITIL Service Offerings and Agreements
 • Ervaring met ticketbeheersysteem JIRA en het bijbehorende Confluence
 • Afgeronde hbo-opleiding met academische werk en denkniveau
 • 5 jaar ervaring in soortgelijke rol als servicemanager
 • 3 jaar kennis en ervaring met Agile/Safe
 • Affiniteit met security
Functiewensen
Onderstaande is een pré:
 • Ervaring als Servicemanager binnen de Rijksoverheid
 • Ervaring met werken binnen de rijksoverheid binnen een rijksbrede (interdepartementale) context
 • Het Agile team houdt zich bezig met het ontwikkelen en beheren van een Kubernetes platform. Daarop draaien applicaties als Gitlab en Elastic. Kennis hiervan is wenselijk.
 • Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen
Voor reactie en/of vragen over deze opdracht, neem contact op met:
Mohammed Eharruyen | mohammed.eharruyen@sltn.nl | 06-54781644
 

Meer vacatures

Solution architect
Support Engineer
Senior Netwerkbeheerder

Deel deze vacature

Powered by