logo

Bekijk alle vacatures

Projectleider

Den Haag, Zuid Holland
Omschrijving

Bij de totstandkoming van onze producten, maakt de afdeling Informatie Producten gebruik van tooling zoals Webfocus, SPSS, R en Python.
We zien een veranderende behoefte om ons heen in het gebruik van de huidige tooling. We willen niet afwachten tot het ons overkomt en daarom zijn we gestart met een vooronderzoek over welke tooling toekomstbestendig is en waar wij als afdeling mee verder kunnen.
Insteek is dat het een gedragen besluit is van de afdeling, zodat het MT IP hier een afgewogen beslissing in kan nemen in aansluiting op de lijn van de DUO organisatie.
In het bijzonder gaat het hier om de afstemming met de CIO-office en ICT.
Het vooronderzoek is nog niet klaar en zal het startpunt zijn voor de projectleider die we zoeken. Na afronding van het vooronderzoek kunnen we verder op basis van een termijn van drie jaar.

Afronding vooronderzoek
Het gestarte vooronderzoek in afstemming met de key-users vraagt een beargumenteerde keuze die in samenspraak met de afdeling tot stand komt. Evenzo dient er afstemming te zijn geweest met de CIO-office en ICT. Deze vragen zijn uitgezet, maar moeten nog beargumenteerd en gecommuniceerd worden naar de afdeling uitmondend in een plan van aanpak voor de komende drie jaar.

De opdracht
De opdrachtgever is de afdelingsmanager Informatie Producten
In opdracht van de afdelingsmanager IP krijgt de projectleider kaders mee waarna de projectleider een plan kan opstellen
De projectleider inventariseert welke mogelijke alternatieven voor tooling zijn in lijn met het vooronderzoek en in afstemming met de key-users
De projectleider voert een inventarisatie uit welke productlijn(en) gemigreerd/herbouwd moeten worden
De projectleider staat aan de lat voor de implementatie, evenals voor het verzorgen van het opleidingstraject voor de medewerkers
De projectleider maakt een plan van aanpak voor de komende drie jaar, voert het plan uit en doet de monitoring
De projectleider zorgt voor goed stakeholder management (ICT, OCW)
De projectleider zorgt dat de afdeling IP goed blijft aangehaakt
De projectleider zet zelf een projectstructuur neer
De projectleider zorgt voor een fallback scenario mochten er onvoorziene dingen gebeuren wat een show stopper blijkt te zijn
De projectleider zorgt ervoor dat de medewerkers zijn opgeleid in het gebruik van de nieuwe tool/pakket
Het project speelt zich af op het niveau van het CIO. Dit betekent ook dat met de manager CIO moet worden afgestemd, evenals met ICT inhoudsdeskundigen
De projectleider rapporteert maandelijks aan de afdelingsmanager IP.

Taken en verantwoordelijkheden
Borgen proces en raakvlakken
Stakeholdersmanagement
Plan van aanpak opstellen en uitvoeren
Monitoring voortgang
Signaleren risico’s en zorgdragen voor beheersmaatregelen
Opstellen rapportages.

Competenties 
Bestuurlijke / organisatie sensitiviteit en overtuigingskracht
Sterke communicatieve vaardigheden op tactisch en strategisch niveau
Een netwerker en verbinder
Resultaatgericht 
Omgevingsbewustzijn
In staat om belangen te kunnen inschatten en daarin prioriteiten te kunnen stellen
Afweging maken tussen zorgvuldigheid en snelheid.

Functiecriteria
  • PRINCE2, Practitioner
  • HBO/WO werk- en denkniveau
  • 3 jaar ervaring als projectmanager/projectleider
Functiewensen
  • IPMA-C gecertificeerd (pré) 
  • Kennis van en ervaring met werken bij rijksoverheidsorganisaties (en hun processen) is een pré
Inzetgegevens
  • 01-02-2023 t/m 01-02-2025
  • 24 uur per week
  • Den Haag
Tarief in overleg
Voor reactie en/of vragen over deze opdracht, neem contact op met:
Wilco Mulderij | wilco.mulderij@sltn.nl | 06-46799255

Meer vacatures

Linux Engineer
Netwerk Engineer
Pentester
Techlead Java
Data engineer Hub Bankbalans

Deel deze vacature

Powered by